• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)

همکاری با ما

چنانچه مایل به همکاری با آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش هستید، لطفا اطلاعات خود را به طور صحیح در فرم زیر وارد کنید تا در صورت لزوم با شما تماس حاصل نمائیم:

گروه های شغلی موردنیاز :

نیروی واحد فنی (کارشناس یا کاردان علوم آزمایشگاهی)

نمونه گیر خون (جهت نمونه گیری در منزل)

ارسال درخواست