• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)

آمادگی های پیش از آزمایش

پیام دهید

اگر آزمایشات شما در لیست آمادگی نیست

لطفا آنرا در فرم زیر وارد نمایید تا کارشناسان ما پاسخ دهند

image