• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)

همکاری با ما

چنانچه مایل به همکاری با آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش هستید، لطفا اطلاعات خود را به طور صحیح در فرم زیر وارد کنید تا در صورت لزوم با شما تماس حاصل نمائیم:

گروه های شغلی موردنیاز :

نیروی واحد فنی (کارشناس یا کاردان علوم آزمایشگاهی)

نمونه گیر خون (جهت نمونه گیری در منزل)

ارسال درخواست

مشخصات فردی

وضعیت تحصیلات

 • دیپلم
 • فوق دیپلم
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • سایر

سوابق شغلی

 • سابقه شغلی 1
 • سابقه شغلی 2
 • سابقه شغلی 3
 • سابقه شغلی 4
 • سابقه شغلی 5

میزان آشنایی با زبان های خارجی

 • زبان خارجی 1
 • زبان خارجی 2

تخصص و مهارت های شغلی

 • مهارت 1
 • مهارت 2
 • مهارت 3

میزان آشنایی با نرم افزارهای مختلف

 • نرم افزار 1
 • نرم افزار 2
 • نرم افزار 3

سایر موارد