• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)

دکتر مهرداد ضرغامی

دکتر مهرداد ضرغامی

دکتر مهرداد ضرغامی

دکترای علوم آزمایشگاهی

دکتر مهرداد ضرغامی

 

سوابق تحصیلی:

  1. دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 1365-1373
  2. دوره دکترای مدیریت استراتژی DBA، موسسه ماهان، سال ۱۳۹۸ تاکنون
  3. دوره مدیریت، دانشگاه تهران، سال 1386
  4. فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سال ۱۳۶۲-۱۳۶۴