• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)
دارو های ضد میکروبی

دارو های ضد میکروبی

در هفته جهانی (18-24نوامبر) آگاهی‌بخشی درباره مقاومت میکروبی قرار داریم.

همه ساله، هفته آگاهی‌بخشی درباره مقاومت میکروبی با هدف افزایش آگاهی جمعی در مورد مقاومت میکروبی در جهان و استقبال از بهترین راهکارها برای جلوگیری از ظهور و گسترش بیشتر عفونت‌های مقاوم به دارو برگزار می‌شود.

● استفاده بیش‌از‌حد و نابجا از داروهای ضدمیکروب، مقاومت دارویی را در جهان افزایش داده است.

● داروهای ضدمیکروب (مانند آنتی‌بیوتیک‌) را تنها با تجویز پزشک استفاده کنید.

● داروهای ضدمیکروبِ ازقبل‌مانده را نه خودتان مصرف کنید و نه در اختیار دیگران قرار دهید، چون ممکن است به مقاومت دارویی منجر شود.

● درمان خود را کامل به اتمام برسانید، حتی اگر حالتان بهتر شده باشد.