• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)
کاهش اثر گرد و خاک بر سلامتی

کاهش اثر گرد و خاک بر سلامتی

کاهش اثر گرد و خاک بر سلامتی

بیماری هایی که با گرد و غبار ایجاد یا تشدید می شود.

 • مشکلات تنفسی حاد
 • واکنش های حساسیتی و تشدید حملات آسم
 • بیماری های قلبی و عروقی مشکلات چشمی و پوستی

 

 عوامل پیشگیری کننده اثر گرد و غبار

 • این اقدامات احتیاطی می تواند به شما کمک کند تا خود را از اثرات سوء گردوغبار حفظ کنید و اثرات نا مطلوب این پدیده را بر سلامت خود به حداقل برسانید.
 • در این ایام از استعمال دخانیات بپرهیزید
 • در خانه یا محیط های بسته بمانید و در ها و پنچره ها را بسته نگاه دارید.
 • در صورت امکان در اماکن دارای سیستم تهویه مطبوع بمانید.
 • برای کاهش تماس با گرد و غبار در محیط زندگی، نظافت روزانه توصیه می شود.
 • استفاده از شیر، آب، میوه ها و سبزیجات ضد عفونی شده توصیه می گردد.
 • اگرمبتلا به آسم هستید یا نشانه هایی ماننده کوتاهی تنفس، سرفه و خس خس کردن و درد قفسه سینه را مشاهده نمودید به پزشک مراجعه کنید.
 • ضروری است مواد غذایی قبل از نگهداری در یخچال از ذرات و گرد و غبار زدوده شوند.
 • ماسک های ویژه ای که با عنوان p1 و p2 هستند برای جلوگیری از ورود ذرات ریز گرد و غبار به سیستم تنفس توصیه می شوند.
 • در فضای باز حتما از ماسک و عینک استفاده کنید.
 • از فعالیت در خارج از منزل اجتناب کنید.
 • اگر فعالیت شما در هوای آزاد ضروری است، زمان آن را به حداقل ممکن کاهش دهید.
 • از ورزش سنگین به ویژه اگر دارای مشکلات تنفسی و آسم هستید خودداری کنید.
 • اگر در جاده هستید و کاهش عمق دید بر توانایی دید شما تاثیر می گذارد آهسته تر برانید.