• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)
تاثیر دیابت بر کلیه

تاثیر دیابت بر کلیه

چرا دیابت روی کلیه تاثیر دارد؟ (نفروپاتی دیابتی چیست؟)

کلیه یک عضو بسیار پرخون بدن ما است و همیشه در حال تصفیه خون است.

اگر قند خون بالا باشد، یکی از محل های آسیب احتمالی کلیه است.

سطح بالای گلوکز خون بر شریان های کلیه تاسیر می گذارد و آن ها را تنگ می کند.

آسیب کلیه یعنی اینکه کلیه نتواند مواد دفعی را دفع کند یا نتواند جلوی دفع مفید را بگیرد.

بررسی این موارد با آزمایشات دوره ای ممکن می شود. یکی از این آزمایش های لازم برای بررسی آسیب کلیوی، اندازه گیری پروتئینی بنام آلبومین در ادرار است.

هنگامی که کلیه ها سالم هستند، در ادرار مقادیر بسیار کمی آلبومین دفع می شود. در صورت آسیب کلیوی، آلبومین به مقدار قابل توجهی در ادرار دیده می شود.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش قم به عنوان یک مرکز تخصصی و فوق تخصصی در امور تشخیصی و آزمایشگاهی با سابقه ای بیشتر از دو دهه در خدمت مراجعین محترم می باشد.