• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)
اندازه گیری هموگلوبین در خون

اندازه گیری هموگلوبین در خون

آزمایش الکتروفورز هموگلوبین

آزمایش الکتروفورز هموگلوبین یک آزمایش خون ویژه است که برای تشخیص و اندازه گیری انواع مختلف هموگلوبین موجود در خون به کار می رود.

هموگلوبین پروتئینی است که داخل گلبول های قرمز خون قرار دارد. وظیفه هموگلوبین انتقال اکسیژن به بافت ها و اندام های بدن می باشد، معمولا جهش های ژنتیکی منجر به ایجاد هموگلوبین های غیر طبیعی می شود که در آزمایش الکتروفورز هموگلوبین مشخص می شود.

از انواع مختلف هموگلوبین می توان به HbF ،HBA2 ، HbA و HbS ، HbD اشاره کرد.

از الکتروفورز هموگلوبین عمدتا در تشخیص انواع تالاسمی ها و هموگلوبینوپاتی (اختلالات هموگلوبین) ها استفاده می شود.
در تالاسمی مینور (بتا تالاسمی) عدد HbA2 بالای 3.5 می باشد. در کم خونی داسی شکل HbS در الکتروفورز هموگلوبین گزارش می شود.

از دیگر هموگلوبینوپاتی های ناشایع که در الکتروفورز هموگلوبین مشخص می شود می توان به HbD و HbC و HbE اشاره کرد.

در صورتی که در هموگلوبین الکتروفورز زوجین شک به موارد هموگلوبینوپاتی ها یا تالاسمی بتا یا سیکل سل باشد باید آزمایش های تشخیص ژنتیک پیش از تولد و قبل از بارداری انجام شود.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش قم به عنوان یک مرکز تخصصی و فوق تخصصی در امور تشخیصی و آزمایشگاهی با سابقه ای بیشتر از دو دهه در خدمت مراجعین محترم می باشد.