• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)
آزمایش آنالیز اسپرم

آزمایش آنالیز اسپرم

اسپرم، سلول جنسی مردانه است با یک سر، گردن و دم که سرش ماده ژنتیکی را حمل می کند، دم حرکت رو به جلو را انجام می دهد و گردن دارای اندامک میتوکندری است که وظیفه تولید انرژی برای حرکت دم را تامین می کند.

در آزمایش اسپرم سه پارامتر مهم اهمیت ویژه دارد:

  • تعداد           نرمال بالای بیست میلیون
  •  حرکت        بالای 60 درصد سلول ها و البته حرکت روبه جلو
  • ظاهر سالم     بالای 50 درصد و در برخی منابع 40 درصد


پرشک با بررسی این سه پارامتر میزان باروری مرد را تخمین می زند.

اگر تولید سلول های اسپرم غیر طبیعی باشد چند علت محتمل است:

  • سلول های تولید کننده خوب کار نمی کنند
  •  مسیر خروجی بسته است(مثل واریکوسل)
  • هورمون های جنسی تولید مطلوبی ندارند
  •  سلولهای تولیدی از لحاظ کیفیت مطلوب نیستند.


ویزیت توسط پزشک متخصص و بررسی بیضه ها، انجام چند آزمایش احتمالا همراه با سونوگرافی، تشخیص قطعی را اعلام می کند.

آزمایش آنالیز اسپرم در آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش با استفاده از دو دستگاه اسپرم آنالایزر SQA II C-P و دستگاه اسپرم آنالایزر تمام اتوماتیک QUICK Check Gold ساخت اتریش انجام می شود این دستگاه ها قادر به شمارش اسپرم های زنده می باشند . از مزایای استفاده از دستگاه می توان به دقت بالا ، عدم وابستگی به کاربر ، قابل استفاده و مقایسه بودن نتایج را نام برد . این ویژگی ها سبب شده که متخصصان با اعتماد کامل ، به تفسیر و تشخیص براساس نتایج حاصل از این روش آزمایش بپردازند .

 آزمایش آنالیز اسپرم همه روزه ازساعت سه بعدازظهر تا هشت شب در آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش انجام می گیرد.