• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)
آزمایشات تشخیصی عفونت هلیکوباکتری

آزمایشات تشخیصی عفونت هلیکوباکتری

باکتری هلیکوباکتر پیلوری اصلی ترین عامل زخم های پپتیک (به اصطلاح زخم معده) در انسان می باشد. همچنین ۸۰ درصد سرطان معده به دلیل وجود این باکتری است.

آزمایشات تشخیصی عفونت هلیکوباکتر پیلوری عبارت انداز:

۱. آزمایش تشخیص آنتی بادی ضد هلیکوباکتر پیلوری 

در این آزمایش با گرفتن نمونه خون از بیمار آنتی بادی های IgG,IgA,IgM  ضد هلیکوباکتر بررسی می شود. در این آزمایش آمادگی خاصی قبل از انجام لازم نیست.

۲. تست تنفسی اوره : 

باکتری هلیکوباکتر پیلوری قادر است اوره را هیدرولیز کند. به همین دلیل به بیمار اوره نشاندار که در کپسول های خوراکی موجود است داده می شود بیمار اگر مبتلا به این باکتری باشد در معده وی اوره خورده شده به آمونیاک و گاز دی اکسیدکربن که نشاندار است تجزیه می شود .

گاز دی اکسیدکربن از طریق مخاط به جریان خون منتقل شده و از آنجا به ریه ها و در نهایت به هوای بازدم انتقال می یابد . با جمع آوری گاز دی اکسیدکربن نشاندار موجود در هوای بازدم بیمار میزان گاز دی اکسیدکربن تولید شده در معده را می توان اندازه گیری نمود. 

آمادگی : در این روش لازم است بیمار به مدت 1 ماه قبل از انجام آزمایش آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد و حداقل 2 هفته از مصرف داروهای آنتی اسید مانند امپرازول و بیسموت گذشته باشد.

۳. تعیین آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع: 

برای انجام این آزمایش به نمونه مدفوع تازه نیاز است و در این روش لازم است بیمار به مدت 1 ماه آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد و حداقل 2 هفته از مصرف داروهای آنتی اسید مانند امپرازول و بیسموت گذشته باشد.

۴. انجام تست اوره آز سریع: 

در این روش توسط پزشک معالج یک نمونه بیوپسی مخاطی از ناحیه معده برداشته شده و آن را درون محلول حاوی اوره قرار می دهند پس از 20 دقیقه تغییر رنگ محیط بررسی می گردد. تغییر رنگ محیط نشانه تجزیه اوره توسط باکتری هلیکوباکتر پیلوری می باشد. 

آمادگی : آمادگی خاصی لازم نیست.

نمونه دریافتی:  نمونه مورد نیاز بیوپسی مخاطی از ناحیه معده می باشد.

قابل توجه مراجعین محترم همه آزمایشات تشخیصی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش توسط کارشناسان مجرب زیرنظر مسئولین فنی محترم آزمایشگاه با دقت بالا انجام می گیرد.