• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)
نکات مهم برای کنترل بیماری دیابت

نکات مهم برای کنترل بیماری دیابت

قند خون تحت تاثیر غذا، تحرک و بیماری تغییر می کند، بنابراین لازم است روزانه با دستگاههای مطمئن کنترل شود.

برای کنترل دیابت چکار کنیم ؟

1. روز و ساعت کنترل قند خون خود را بدانید و نتایج را در جدولی یادداشت کنید.

2. مراقب کاهش قند زیر 70 خود باشید.

3. میزان طبیعی قند خون خود را بدانید.

4. عصبی نشوید.

5. سیگار نکشید.

6. اضافه وزنتان را کم کنید.

7. بطور منظم و روزانه ورزش کنید.

8. داروهایتان را درست و به موقع استفاده کنید و بدون مشورت با پزشک داروهای خود را کم یا زیاد نکنید.

9. هر سه ماه یکبار برای اندازه گیری دقیق قند خون به آزمایشگاه مراجعه کنید.

در گروه آزمایشگاهی دانا (آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش و آزمایشگاه تشخیص طبی نوین)، آزمایش قند خون با تجهیزات پیشرفته انجام می شود و در گزارش نهایی علاوه بر جواب آزمایش، نمودار مقایسه ای با سابقه قبلی آزمایش های قند انجام شده در این گروه آزمایشگاهی در اختیار مراجعین محترم قرار میگیرد.