• آزمایشگاه دانش قم (از ساعت 6 الی 21)
بروشور آنفلوآنزا

بروشور آنفلوآنزا

آنفلوانزا (آنفولانزا) یک بیماری تنفسی ویروسی رایج است که باعث بیماری خفیف تا شدید می شود و گاهی اوقات کشنده است! 
آزمایش آنفلوانزا وجود ویروس را در نمونه ای از ترشحات تنفسی تشخیص می دهد...

این بروشور میتواند شما را با عوامل خطرساز ویروس اچ پی وی و روش پیشگیری از آن آشنا سازد.

میتوانید عکسهای را در دستگاه خود ذخیره و جهت آگاهی عزیزانتان، برای آنها نیز ارسال نمایید.

 

بروشور آنفلونزا

 

 

بروشور آنفلونزا